Werkwijze

Er zijn vele mogelijkheden gebruik om te maken van de diensten van P&O PLUS. Wij leveren onze diensten geheel op maat voor uw bedrijf gemaakt. Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden. Neemt u gerust contact op met ons voor verdere informatie en mogelijkheden!

P&O quick scan
Voordat P&O PLUS bij een onderneming gaat starten wordt er altijd volledig vrijblijvend een P&O quick scan uitgevoerd. Met deze P&O quick scan bepaalt de ondernemer samen met P&O PLUS wat de status is van zijn huidige personeelsbeleid en wat zijn wensen zijn op dit vlak. Op basis van de P&O quick scan doet P&O PLUS mondeling aanbevelingen. Deze P&O quick scan is een goed vertrekpunt om te komen tot een professioneel personeelsbeleid.

Uitgebreide P&O Scan
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een uitgebreide P&O scan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst en gaan we uit van de volgende stappen: P&O abonnement
De sociale wetgeving is continu in beweging hetgeen veel vragen bij u kan oproepen. Niet iedere onderneming beschikt over een personeelsfunctionaris die al deze vragen kan beantwoorden. In een dergelijke situatie is het P&O abonnement de ideale oplossing.

Wat houdt een P&O abonnement nu eigenlijk in? Voor een vast bedrag per maand kunt u gebruik maken van onze telefonische / e-mail service en beschikt u over een aantal vooraf overeengekomen adviesuren. Met de telefonische / e-mail service krijgt u snel een antwoord op korte en algemene vragen. De adviesuren kunt u naar eigen inzicht inzetten voor meer complexe vraagstukken op het gebied van personeel & organisatie die op dat moment binnen uw organisatie spelen. Samengevat heeft het P&O abonnement de volgende voordelen: Op deze manier bieden wij onze klanten maatwerk aan waarbij het mogelijk is om te kiezen voor een structurele ondersteuning op het gebied van P&O. Hierbij kan onze adviseur enkele uren of dagdelen per maand bij uw organisatie aanwezig zijn. Op deze wijze is er sprake van continu´teit, worden u alle zorgen op dit gebied uit handen genomen, worden de werkzaamheden professioneel uitgevoerd en is uw afdeling P&O altijd up to date en voldoet u aan de eisen welke gesteld worden door wetgeving en overheid.

Project- of interimbasis
P&O PLUS levert uiteraard ook diensten op projectbasis Deze projecten kunnen betrekking hebben op het invoeren van een nieuw beoordelings - en beloningssysteem of het in goede banen leiden van ontslagtrajecten. Ook kunnen onze opdrachten betrekking hebben op het implementeren of aanpassen van P&O instrumenten zoals het invoeren van functioneringsgesprekken of een nieuw functiegebouw en beloningsysteem. Daarnaast gaan wij uiteraard aan de slag met actuele onderwerpen zoals het opstellen en het uitvoering geven aan het verzuimbeleid in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot het geven van advies en het opstellen van plannen, maar zorgen tevens voor de daadwerkelijke praktische implementatie.