Verzuimbegeleiding

P&O PLUS biedt ondernemers, leidinggevende en de HR afdeling pro-actieve ondersteuning bij kort, middellang en lang verzuim.

Zodra een medewerker zich ziek meldt dan gaat de verzuimbegeleiding van P&O PLUS van start.
P&O PLUS bekjikt in overleg met de medewerker en werkgever of er mogelijkheden zijn  voor werkhervatting in eigen dan wel in aangepast werk.

Alle acties zijn er op gericht om steeds grip te houden op verzuim.

Alle afspraken die wij maken worden vastgelegd in ons digitale verzuimdossier - Absentiemanager. . Dit betekent dat de direct leidinggevende en / of HR adviseur direct op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

Voor de verzuimbegeleiding bieden wij diverse pakketten aan die variëren van verzuim basis waarbij de werkgever de ziekmeldingen in kan voeren in het digitale verzuimdossier wat beschikbaar is gesteld door P&O PLUS tot verzuim compleet waarbij de werkgever ervoor kan kiezen om de verzuimbegeleiding volledig uit te besteden. Hierdoor wordt u als werkgever met betrekking tot uw zieke medewerker ontzorgt en kunt u zich bezighouden met de bedrijfsvoering van uw onderneming.